Očkování proti chřipce

V průběhu měsíce září objednáváme vakcíny proti chřipce.V letošní sezóně budeme přednostně očkovat vakcínou Vaxigrip-Tetra, podle nejnovějšího doporučení České vakcinologické společnosti-viz níže.

 Cena této vakcíny je 250,0 Kč, po předložení dokladu o zaplacení a očkovacího průkazu je pak možné vyřídit si na pojišťovnách příspěvek na toto očkování  /např. příspěvek VZP je 150,-/.

 V případně zájmu o očkování touto nebo i jinou vakcínou proti chřipce se informujte osobně nebo telefonicky v ordinaci.

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

DOPORUČENÍ ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

PRO OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

Chřipka představuje relativně závažné a vysoce nakažlivé onemocnění, které je příčinou významné morbidity a mortality. Vyskytuje se celosvětově a každoročně postihuje 10-15 % populace. Nejvyšší výskyt chřipky je zpravidla zjišťován u dětí, mladistvých a mladých dospělých, nejvíce úmrtí pak bývá mezi seniory. Nejúčinnějším opatřením pro prevenci chřipky je každoroční očkování.

 V evropských zemích byly dosud používány především trivalentní vakcíny proti sezónní chřipce obsahující dva kmeny typu A (H1N1 a H3N2) a jednu z linií typu B. Novější epidemiologická data však ukazují, že v populaci obvykle kocirkulují obě linie typu B. Vzájemná zkřížená reaktivita mezi oběma liniemi je výrazně omezená a tato skutečnost může vést k neshodě kmenů obsažených ve vakcíně v porovnání s cirkulujícími kmeny.

 Současná doporučení Světové zdravotnické organizace proto preferují očkování vakcínou obsahující oba dva kmeny chřipky typu B ve formě tetravalentní vakcíny. Použití této vakcíny by mělo významně zlepšit ochranu vůči cirkulujícím virům chřipky, což by ve svém důsledku mělo zvýšit celkovou účinnost chřipkové vakcíny.