Pro nové pacienty

Nastávající maminky mohou navštívit naši ordinaci ještě před porodem, seznámit se s prostředím poradny, kam budou s miminkem docházet a nahlásit předpokládaný termín porodu.  V případě zájmu rádi poradíme, co si doma pro miminko přichystat.   
Po porodu je vhodné nás co nejdříve kontaktovat,buď ještě před propuštěním z porodnice nebo nejpozději v den propuštění. První vyšetření novorozence provádíme po domluvě s maminkou formou bytové návštěvy,ev.přímo v ordinaci.

Rodiny, které se přistěhují od okolí a mají zájem s dětmi navštěvovat naši ambulanci, se mohou také nahlásit buď osobně nebo telefonicky. Důležité je nahlásit jméno předchozího dětského lékaře, který na vyžádání poskytne informace o zdravotním stavu dítěte.  

Podpora kojení

Po propuštění z porodnice nabízíme kompletní poradenství v oblasti kojení a péče o novorozence a kojence.  Po domluvě je možné provádět kontrolu kojení přímo v ambulanci, v případě akutních potíží rádi poradíme po telefonu nebo je možné se domluvit na bytové návštěvě s možností převážení miminka, kontroly kojení apod.

Kojení je pro novorozence prioritou a naše ambulance jej plně podporuje.

MUDr. Kandrnálová byla opakovaně odborný garant a lektor kurzu ,,Laktační poradenství,, pořádaného pod záštitou MZ SZŠ a VOŠZ Zlín.

Zdravotní sestra Marie Zvonková pracovala dlouhodobě na porodním sále a oddělení šestinedělí,nyní se připravuje na absolvování kurzu certifikovaná laktační poradkyně a má s kojením a péčí o novorozence a matky po porodu dlouholetí zkušenosti. V případě potřeby je po domluvě možné provádět kontrolu kojení v domácím prostředí. 

Naše ambulance má k dispozici kojenecké váhy,které zapůjčujeme dle zájmu maminek na první týdny ke kontrole kojení domů,služba je pro naše pacienty bezplatná.

Preventivní prohlídky

V prvním roce věku dodržujeme systém preventivních prohlídek, včetně bytové návštěvy novorozence těsně po propuštění z porodnice dle doporučení zdravotních pojišťoven. Postupně je tedy provedeno minimálně 9 preventivních prohlídek včetně bytové návštěvy novorozence,součástí některých je pravidelné i dobrovolné očkování.

Systém preventivních prohlídek:

 • první rok věku dítěte-první prohlídka novorozence, prohlídka ve 14. dnech, v 6. týdnech , ve 3., 4., 6., 8., 10. a 12. měsíci věku dítěte,
 • druhý rok věku dítěte-preventivní prohlídka v 18.měsíci věku
 • další prohlídky-ve 3 letech a poté vždy každý lichý rok-tj. v 5 , 7 , 9, 11 ,13, 15, 17 letech
 • výstupní prohlídka v 19 letech

Na preventivní prohlídky a očkování průběžně upozorňujeme maminky buď osobně v ordinaci, event.zasíláme SMS zprávu či pozvánku poštou.

Na jakoukoli preventivní prohlídku je možné se objednat v rámci poradny na konkrétní čas.

K preventivní prohlídce prosím přineste kartičku pojišťovny, zdravotní a očkovací průkaz a čerstvou moč.

Očkování

V rámci preventivních prohlídek provádíme povinná očkování a informujeme maminky o možnostech dobrovolného očkování. Vakcíny v rámci povinného očkování jsou pro děti pojištěné v ČR zdarma, vakcíny v rámci dobrovolného očkování si hradí rodiče buď jen částečně, na zbytek přispívá pojišťovna, nebo plně hradí.

Při očkováním dobrovolném je nutné podepsat informovaný souhlas s očkováním zákonným zástupcem dítěte.

 Aktuální očkovací kalendář:

od 9 týdne: 1.dávka- záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B, dětská mozková obrna, hemofilové infekce /vakcína Infanrixhexa, Hexacima/

 • 4. měsíc: 2. dávka Hexa-vakcína
 • 12 měsíců : 3.dávka Hexa-vakcíny
 • 13. - 15 měsíců: 1. dávka spalničky, příušnice, zarděnky
 • 5 - 6.rok:  2.dávka spalničky, příušnice, zarděnky
 • 5. rok:  Záškrt, tetanus, černý kašel
 • 10. rok: Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská mozková obrna 

Očkování nezralých novorozenců, tedy novorozenců narozených před 37.týdnem gravidity, se provádí podle jiných očkovacích schémat ev. i jinými vakcínami, je více individuální podle vývoje dítěte, ev. podle potíží. 

Očkování dobrovolné, na které přispívá pojišťovna:

 1/ pneumokokové infekce- jedná se o prevenci vážnějších zánětů středouší, zápalu plic a vážnějších respiračních infektů, které způsobuje bakterie Steptococcus pneumoniae, očkuje se ve schematu 2+1 od 2.měsíce věku, pojišťovny na očkování přispívají pokud se zahájí nejpozději do 7.měsíce věku

-k dispozici jsou vakcíny Synflorix, která je zaměřena proti 10 podtypům této bakterie a je plně hrazená pojišťovnou a vakcína Prevenar 13,která je dle názvu proti 13 podtypům pneumokoků a je s doplatkem 400,-Kč/dávku

2/  meningokokové infekce-jedná se o prevenci proti bakteriální meningitidě /zápalu mozkových blan/, kterou způsobuje Neisseria meningitidis

-k dispozici je vakcína Bexsero /proti typu B této bakterie/, očkuje se ve schmeatu 2+1, pokud se zahájí očkování do 6.měsíce věku je t.č. pro kojence plně hrazená zdravotními pojišťovnami a vakcína Nimenrix /proti typu A,C,W,Y/- očkuje se jednou dávkou, zdarma je pro děti do 2 let věku

-oba typy vakcín lze použít i pro starší děti, kde je pak možné využít příspěvky pojišťoven dle jejich preventivních programů

3/ HPV infekce- jedná se o prevenci proti lidskému papilomaviru, který způsobující rakovinu děložního hrdla. Očkují se dívky  i chlapci mezi 13.-14.rokem věku

-k dispozici jsou vakcíny Cervarix /proti 2 podtypům tohoto viru s prokázanou souvislostí se vznikem rakoviny, plně hrazená pojišťovnou/, vakcína Gardasil / proti 4 podtypům HPV viru, s doplatekm 200 kč/dávku /a vakcína Gardasil 9 /proti 9 podtypům HPV viru, s doplatkem 1800,-kč/dávku/

-všechny typy vakcín se očkují ve 2 dávkách,  mohou se očkovat i starší dívky a chlapci s využitím příspěvků pojišťověn dle preventivních programů

 

Očkování nepovinná:

k dispozici je řada dalších vakcín,které si rodiče dětí mohou v případě zájmů objednat přímo v ambulanci. Informace o nepovinných očkováních podáváme v rámci preventivních prohlídek nebo na konkrétní dotazy rodič.

 • klíšťová encefalitida
 • chřipka
 • žloutenka typu A
 • rotaviry
 • plané neštovice
 • černý kašel

Očkování proti tuberkulóze se plošně již neprovádí,rodiče novorozenců vyplňují v porodnici dotazník,kde je hodnocena míra rizika TBC pro dané dítě a v případě zvýšeného rizika je dítě pozváno do kalmetizačního střediska na plicním oddělení,kde se ev.očkování naplánuje nebo provede.

 Jakékoli očkování  je odloženo u akutního horečnatého onemocnění.

Přístrojové vybavení

1/ přístroj ke stanovení CRP, možnost současného stanovení hodnoty hemoglobinu /červené krevní barvivo/ 

 - v ordinaci je k dispozici pro naše pacienty přístroj na stanovení CRP-ukazatel závažnosti zánětu v organismu, který může pomoci spolu s klinickým vyšetřením odložit infekci bakteriální od virové, tedy ev.ušetřit dítě od zbytečného podání antibiotik. Odebírá se jen několik kapek krve z prstu dítěte, vyšetření tedy nijak zásadně dítě nezatěžuje.

 - nově jsou k dispozici sety na současné stanovení hodnoty hemoglobinu v krvi-červené krevní barvivo. Vyšetření slouží k orientačnímu zhodnocení počtu červených krvinek, nutnosti podávání železa apod.

- obě vyšetření provádíme přímo v ordinaci, trvají několik minut a jsou pro naše pacienty zdarma.

 2/ močový analyzátor

 - slouží k rychlému vyšetření moči z malého množství. Toto vyšetření lze využít hlavně v odpoledních ordinačních hodinách, kdy již není k dispozici laboratoř nebo při kontrolách. Taktéž je pro naše pacienty zdarma.

3/ streptest

- jedná se o průkaz bakterie streptokok ve výtěru z krku, provádí se také přímo v ordinaci, trvá jen několik minut a výsledek buď potvrdí, nebo vyloučí osídlení touto bakterií. Opět může napomoci k odlišení infekce bakteriální do virové, k potvrzení streptokokové angíny, k dy je nutná delší doba podávání ATB apod. I toto vyšetření je pro naše pacienty zdarma. 

4/ drogový test

- v případě podezření na zneužívání návykových látek je možné provést vyšetření přítomnosti metabolitů jednotlivých látek z moči. K dispozici jsou testy na 5 nebo 10 návykových látek, provádí se z malého množství moče a trvá opět jen několik minut. V případě zájmu se blíže informujte v ordinaci.

 

Výkony hrazené pacienty

 
Níže uvedené výkony nehradí zdravotní pojišťovny !
Vyšetření pro nástup do jeslí, mateřské školky, na odbornou, střední a vysokou školu, pro provozování sportovní činnosti, pro výdej řidičského průkazu, zdravotního průkazu pro potravináře, pro účast na táboře, škole v přírodě, potvrzení pro instituce.
 
Sportovní prohlídky !

POZOR -  od roku 2014 je nutné k provedení sportovní prohlídky a potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu vyšetření klidvého EKG, které se provádí za poplatek ve stanovených ordinačních hodinách v kardiologické ambulanci KNTB Zlín, není nutná dokumentace ani žádanka s sebou. Teprve až s výsledkem EKG je možno provést sportovní prohlídku dítěte.