MUDr. Jitka Kandrnálová, absolventka Gymnázia J.A.Komenského Uherský Brod, v r.1999 ukončeno studium na
Lékařské fakultě MU Brno

Další získané atestace a specializace:

- 2001 atestace z dětského lékařství

- 2006 specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství

- 2007 specializační atestace z neonatologie /novorozenci/

- 2011 specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost

- Licence České lékařské komory, diplomy celoživotního vzdělávání.

Celkem 13 let praxe v Krajské nemocnici T.Bati Zlín - dětské oddělení, dlouhodobě novorozenecké odd.
Služby na oddělení dětském, infekčním, novorozeneckém včetně JIP, LSPP pro děti a dorost.
Pravidelná účast na vzdělávacích akcích České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD).
Dlouholetá výuka pediatrie na Střední a Vyšší zdravotnické škole Zlín; odborný garant Laktačních kurzů.
 
Zdravotní sestra Marie Zvonková,Dis.absolventka Střední zdravotnické školy-obor všeobecná sestra.

- absoventka Vyšší zdravotnické školy - obor diplomovaná porodní asistentka 

- laktační poradkyně, registrovaná sestra

Dlouholetá praxe na porodním sále, oddělení šestinedělí a v ambulanci prenatální diagnostiky oddělení Krajské nemocnice T.Bati Zlín,
pravidelná účast na vzdělávacích seminářích.