Očkování proti meningokoku B

SPECIÁLNÍ OČKOVACÍ PROGRAM VZP ČR

 

Získejte až 2 600 Kč na očkování 
proti meningokoku B

Podmínky účasti v programu pro klienty VZP

  • Zahájení 1. 9. 2015 a ukončení 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu programu pro první 4 000 pojištěnců.
  • Speciální očkovací program Všeobecné zdravotní pojišťovny Očkování proti meningokoku B je určen pro děti od 1 roku do nedovršených 16 let (15 let + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně a jsou členy Klubu pevného zdraví.
  • Speciální program se týká očkování proti nákaze meningokokem skupiny B vakcínou Bexsero®.
  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na očkování v max. výši 2 600 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který nejpozději do 30. 11. 2015 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:
  1. vyplněný voucher s razítkem a podpisem praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře očkovacího centra potvrzujícím aplikaci očkovací látky Bexsero® v době trvání programu
  2. doklad o zaplacení očkovací látky. Doklad nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce.
  • Voucher klient obdrží v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá pouze lékař na bezplatné lince 800 011 022 (v provozu v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin).
  • V případě pořízení očkovací látky v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech je vám garantována zvýhodněná nákupní cena jedné vakcíny v maximální výši 2 600 Kč.