Očkování žloutenka

Speciální očkovací program VZP ČR

 

                                      Prevence žloutenky u dětí

1437395627 ockovani zloutenka large bigVšeobecná zdravotní pojišťovna nabízí pro své klienty ve věku od dvou do nedovršených čtyř let možnost ochrany proti žloutence typu A. Od 1. srpna 2015 jim na očkování vakcínou Havrix přispěje částkou až 1 000 Kč, která by měla pokrýt jak cenu vakcíny, tak cenu její aplikace.

                 Základní informace o programu:

  • Zahájení 1. 8. 2015 a ukončení 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu programu pro prvních 10 000 pojištěnců.
  • Speciální očkovací program Všeobecné zdravotní pojišťovny Prevence žloutenky u dětí je určen pro děti od 2 do 4 let (3 + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně, a jsou členy Klubu pevného zdraví.
  • Program se týká očkování proti virové hepatitidě typu A vakcínou HAVRIX 720 Junior Monodose.

           Podmínky pro čerpání finančního příspěvku:

  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na očkování v max. výši 1 000 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který v době platnosti programu, nejpozději do 30. 11. 2015 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:

1. vyplněný voucher s razítkem a podpisem lékaře potvrzujícím aplikaci očkovací látky HAVRIX 720 Junior Monodose

2. doklad o zaplacení očkovací látky a její aplikace. Doklad nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce.

  • Voucher klient obdrží v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá pouze ošetřující lékař na bezplatné lince 800 011 022 (v provozu pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin).
  • Po dobu trvání programu zakoupí klient očkovací látku v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost za zvýhodněnou cenu v maximální výši 850 Kč.

Vznik a prevence žloutenky typu A:

Infekční žloutenka typu A je nakažlivé virové onemocnění jater, které bývá někdy označováno jako „nemoc špinavých rukou“. K přenosu infekce dochází velice snadno, a to buď přímým kontaktem s infikovanou osobou, nebo nepřímo, například kontaminovanou vodou, potravinami či předměty. Děti představují rizikovou skupinu především kvůli jejich návykům a chování, které zvyšuje pravděpodobnost přenosu viru. Ten totiž může přežívat na hračkách, pískovištích či madlech MHD až několik dní! Uhlídat malé dítě, aby si nestrkalo špinavé věci a ruce do úst přitom jednoduše není v silách rodičů, natož personálu m ateřských škol.

Mezi prvotní příznaky nemoci patří teplota, zvracení, průjem, nevolnost, bolest břicha či slabost. Přibližně u 10 % infikovaných však onemocnění probíhá bez jakýchkoli projevů, charakteristické zežloutnutí kůže či bělma se objeví jen u jedné třetiny. Žloutenku není možné přímo léčit žádnými léky, obvykle je nutná hospitalizace nakaženého dítěte na infekčním oddělení, po které následuje několikaměsíční rekonvalescence spočívající v jaterní dietě a omezení fyzické aktivity.

Základní zásadu prevence žloutenky typu A představuje důsledné dodržování hygienických návyků. Nejúčinnější ochranu proti tomuto onemocnění však poskytuje očkování. To u nás není zařazeno do povinného očkovacího kalendáře (na rozdíl od žloutenky typu B) a rodiče se o něm rozhodují obvykle po poradě s lékařem, ideálně například při pravidelné preventivní prohlídce nebo při potvrzování přihlášky ke vstupu do kolektivu. Nyní mohou rodiče využít preventivní program VZP ČR a získat pro své dvou až čtyřleté dítě očkování proti žloutence typu A zdarma.