Preventivní program pro děti s nadváhou a obezitou

V současné době významně stoupá počet obézních dětí. Obezitu je nutno brát jako chronické metabolické onemocnění s možnými závažnými následky.

Dětská léčba nadváhy se zaměřuje na změnu životního stylu, která je nutná u celé rodiny. Cílem léčby není jen redukce hmotnosti dítěte, ale i změna postoje k obezitě a hodnotového systému. K této podpoře je vhodná především ambulantní péče, kde je vhodné stanovit si pevný program, který se skládá z režimových, dietologických a pohybových pravidel.

Naše ambulance se zapojila do projektu S dětmi proti obezitě, v současné době ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou, výhledově se očekává zapojení i dalších pojišťoven. Podstatou tohoto programu je léčba nadváhy a obezity 1. stupně u dětí od 3-12let . Praktický lékař pro děti a dorost provede vstupní a výstupní vyšetření, dítě je dále pod dohledem nutričního poradce, který navrhne individuální jídelníček, vhodnou pohybovou aktivitu s přihlédnutím k věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte a následně pravidelně kontroluje hmotnost a dodržování pravidel.

OZP zpětně svým klientům proplácí náhrady za prohlídku u lékaře a účast rodinných příslušníků v celkové částce až 3000 Kč.

Pokud máte zájem řešit obezitu u vašeho dítěte a zapojit se do tohoto programu, informujte se v ordinaci.