Od 1. 4. 2012 vstupuje v platnost nový zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. Jeho cílem má být mimo jiné posílení práv pacientů. Pro rodiče s dětmi a jejich lékaře však přináší řadu komplikací, v jeho praktické realizaci nemalé potíže a značnou administrativní zátěž. Aby se nám podařilo tutu změnu legislativy lépe společně zvládnout, přikládáme k nahlédnutí některé formuláře, které po Vás mohou být v naší nebo i v jiných ordinacích vyžadovány.

Celé znění zákona najdete na www.mzcz. ( stránky Ministerstva zdravotnictví).

 

Formuláře ke stažení:

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb